سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
[ کمیل پسر زیاد گفت : امیر المؤمنین على بن ابى طالب ( ع ) دست مرا گرفت و به بیابان برد ، چون به صحرا رسید آهى دراز کشید و گفت : ] اى کمیل این دلها آوند هاست ، و بهترین آنها نگاهدارنده‏ترین آنهاست . پس آنچه تو را مى‏گویم از من به خاطر دار : مردم سه دسته‏اند : دانایى که شناساى خداست ، آموزنده‏اى که در راه رستگارى کوشاست ، و فرومایگانى رونده به چپ و راست که درهم آمیزند ، و پى هر بانگى را گیرند و با هر باد به سویى خیزند . نه از روشنى دانش فروغى یافتند و نه به سوى پناهگاهى استوار شتافتند . کمیل دانش به از مال است که دانش تو را پاسبان است و تو مال را نگهبان . مال با هزینه کردن کم آید ، و دانش با پراکنده شدن بیفزاید ، و پرورده مال با رفتن مال با تو نپاید . اى کمیل پسر زیاد شناخت دانش ، دین است که بدان گردن باید نهاد . آدمى در زندگى به دانش طاعت پروردگار آموزد و براى پس از مرگ نام نیک اندوزد ، و دانش فرمانگذارست و مال فرمانبردار . کمیل گنجوران مالها مرده‏اند گرچه زنده‏اند ، و دانشمندان چندانکه روزگار پاید ، پاینده‏اند . تن‏هاشان ناپدیدار است و نشانه‏هاشان در دلها آشکار . بدان که در اینجا [ و به سینه خود اشارت فرمود ] دانشى است انباشته ، اگر فراگیرانى براى آن مى‏یافتم . آرى یافتم آن را که تیز دریافت بود ، لیکن امین نمى‏نمود ، با دین دنیا مى‏اندوخت و به نعمت خدا بر بندگانش برترى مى‏جست ، و به حجّت علم بر دوستان خدا بزرگى مى‏فروخت . یا کسى که پیروان خداوندان دانش است ، اما در شناختن نکته‏هاى باریک آن او را نه بینش است . چون نخستین شبهت در دل وى راه یابد درماند و راه زدودن آن را یافتن نتواند . بدان که براى فرا گرفتن دانشى چنان نه این در خور است و نه آن . یا کسى که سخت در پى لذت است و رام شهوت راندن یا شیفته فراهم آوردن است و مالى را بر مال نهادن . هیچ یک از اینان اندک پاسدارى دین را نتواند و بیشتر به چارپاى چرنده ماند . مرگ دانش این است و مردن خداوندان آن چنین . بلى زمین تهى نماند از کسى که حجّت بر پاى خداست ، یا پدیدار و شناخته است و یا ترسان و پنهان از دیده‏هاست . تا حجّت خدا باطل نشود و نشانه‏هایش از میان نرود ، و اینان چندند ، و کجا جاى دارند ؟ به خدا سوگند اندک به شمارند ، و نزد خدا بزرگمقدار . خدا حجتها و نشانه‏هاى خود را به آنان نگاه مى‏دارد ، تا به همانندهاى خویشش بسپارند و در دلهاى خویشش بکارند . دانش ، نور حقیقت بینى را بر آنان تافته و آنان روح یقین را دریافته و آنچه را ناز پروردگان دشوار دیده‏اند آسان پذیرفته‏اند . و بدانچه نادانان از آن رمیده‏اند خو گرفته . و همنشین دنیایند با تن‏ها ، و جانهاشان آویزان است در ملأ اعلى . اینان خدا را در زمین او جانشینانند و مردم را به دین او مى‏خوانند . وه که چه آرزومند دیدار آنانم ؟ کمیل اگر خواهى بازگرد . [نهج البلاغه]

یادگارهای ماندگار

  

 دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد 
به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد

در این بازار عطاران مرو هر سو چو بی‌کاران
به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد

ترازو گر نداری پس تو را زو رهزند هر کس

یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد

تو را بر در نشاند او به طراری که می‌آید

تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد

به هر دیگی که می‌جوشد میاور کاسه و منشین

که هر دیگی که می‌جوشد درون چیزی دگر دارد

نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد

نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد

بنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان

میان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد

بنه سر گر نمی‌گنجی که اندر چشمه سوزن

اگر رشته نمی‌گنجد از آن باشد که سر دارد

چراغست این دل بیدار به زیر دامنش می‌دار

از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد

چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه‌ای گشتی

حریف همدمی گشتی که آبی بر جگر دارد

چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی

که میوه نو دهد دایم درون دل سفر دارد

غزل ???مولوی
زائر ::: چهارشنبه 88/7/22::: ساعت 3:13 عصر

سلام

صبح به خیر

امروزروز شروع امامت مولی صاحب الزمان عج الله تعالی فرج الشریف هست .
این روز مبارک را به همه دوستان تبریک عرض می کنم .
زائر ::: شنبه 87/12/17::: ساعت 7:0 صبح


من بیشتر در بلاگفا می نویسم .هر چند اینجا هم دوستان خوبی دارم .یه خاطره خوبی براتون تعریف می کنم ؛اونوگوش کنید وعمل ؛خیلی به دردتون خواهد خورد .
خواهرم ودامادهاش مهمان ما بودن ؛چند هفته پیش ؛خلاصه مقدمات وشام وغیرو بعد گرم صحبت شدیم .من با داماد خواهرم گرم صحبت شدم که در یکی از ادارات دولتی در تهران مشغوله .می گفت یه خارجی مهمون ما بود ودندونهای سفیدش خیلی جلب نظرم کرد ........وچیزی به اون نگفتم و فقط متوجه حرکاتش بودم که چکار می کنه .
دیدم بعده ناهار سریع اجازه گرفت ورفت مسواک زد .اونم مسواک کوچک وخمیر دندان سفری .
من تو نخش بودم که دیگه چکار خواهد کرد برای دندوناش .
دوساعتی گذشت ؛چای وبیسکویت اوردم با اکراه بیسکویت وخورد وقتی تموم کرد سریع عذر خواهی کرد وبه دستشویی رفت ودوباره مسواک زد .
دوساعت بعد میوه خوردیم بازه همین کارو تکرار کرد .دیگه طاقت نیاوردم وازش سوال کردم از وضع دندوناش ...........
واو اطلاعات ذی قیمتی به من داد ..........اینارو داماد خواهرم نقل می کرد ...........
من از این داستان این درسو گرفتم که دیگه مرتب بعده غذا مسواک بزنم ........
وچند هفته است که شروع کرده ام ودندونام سفید سفیدن


زائر ::: جمعه 87/12/16::: ساعت 9:2 عصر

کاروان سالار قرنهاست که صلا در داده ورفته است .....


به زخمی که بر دستت هست دقیق شو
شکوفایی وبهبودی اورا بنگر
با بصیرت وتعمق
که تمام نیروهای کائنات ،در بهبودی جانت می کوشند
وجسمت را به جلو می رانند
اما ..........
ایا تو به جانت کمک می کنی ؟؟؟
رستگاری را فریاد می زنی ؟؟؟
بر خیز عزیز خوبم
که وقت تنگ است
کاروان سالار قرنهاست که صلا در داده ورفته است
اینک ........
صدای جرسی می اید
دل قوی دار
پای در پیش نه
دشمن خدای مهربان را مایوس کن
یا الله مددی ........
زائر ::: شنبه 87/12/10::: ساعت 6:36 صبح

چند پند

تاتوانی دلی بدست  آور     دل شکستن هنر نمی باشد

صداقت ویک رنگی ،شرط دوستی باشد .

ان را که با تو یک رنگ است ،دوست نداشتنش از بی هنریست !

دروغ بد است ،بدتر آن بود که به دوست یک رنگت بگویی

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی     ز بامی که برخاست مشکل نشیند

 
زائر ::: شنبه 87/12/10::: ساعت 6:35 صبح

خواندن قران کریم وتدبر ........

خواندن قران کریم وتدبر ار اورا هر روز ترک مکن ،اگر چه به چند ایه باشد .
بگذار کلام شریف ان مهربان یگانه ،همیشه مهمان خانه دلت باشد .
در روز وتمام اوقات عمرت ،ایه هایی را که حفظی در ذهنت مرور بکن ،
تا هستی جانت پیوسته با ابدیت زنده باشد .
چشمهایت را از نامحرم بپوشان ،واگر مبتلا شدی با رویت قران کریم ،پس لرزه های ان گناه را
از انها بشوی .تا به دلت رخنه نکند وجانت به عذاب گرفتار نیاید .
پیوسته از خدای مهربان وکریم ،یاری بخواه ...............
رب زدنی علما .....خدایا علم مرا زیاد کن ..........
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا ،وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب .....ال عمران ?
پروردگارا دلهای مارا بعد از هدایت ملغزان ،وببخش از نزد خوت رحمتی بدرستیکه تو بخشنده ای
...........فقط الله .......
زائر ::: شنبه 87/12/10::: ساعت 6:33 صبح

>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 3


بازدید دیروز: 100


کل بازدید :292599
 
 >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<
زائر
خسی بر روی اب بیکران حیات در عالم ملک. تبعیدی که به دنبال راهی برای رسیدن به وطن اصلی هست .من ملک بودم وفردوس برین جایم بود ادم اورد در این دیر خراب ابادم .زائر
 
 
 
 
>>لوگوی دوستان<<
 
>>موسیقی وبلاگ<<
 
>>اشتراک در خبرنامه<<